Wednesday, 13 November 2013

இனியாவது விதைப்போம்... நல்ல விதைகளை...


  • இன்று பெண்கள் மீது நடக்கும் பாலியல் ரீதியான குற்றங்களுக்கு மிக முக்கிய காரணமாக மது அமைந்திருக்கிறது,இனி வரும் காலங்களில் மதுவினால் நடக்கும் குற்றங்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகுமே தவிற குறையாது...இன்று நம் நாட்டில் நடக்கும் அனைத்து விதமான முக்கிய விழாக்களில்,பார்டிகளில் மது ஏதோ இன்றியமையாத பொருள் போல கலந்துவிட்டதுஇதன் விளைவு இனி வரும் நாட்களில் மிக மோசமான சம்பவங்களை நமது சமூகத்தில் விதைக்கும்மாணவர்களிடம் மதுவின் தாகம் தாகம் அதிகமாகி வருகிறதுஇந்தியாவில் இளைஞர்களின் எண்ணிக்கை அதிகம் என்று நாம் பெருமைப்  பட்டுக்கொண்டலும்பெருவாரியான இளைஞர்கள் இன்று எந்தப்  பாதையில் செல்கிறார்கள் என்பது தான் இப்பொழுது முக்கியம்...புத்தகம் இருக்கவேண்டிய கையில் இன்று மதுக் குவளைபேனா பிடிக்க வேண்டிய விரல்களில் இன்று சிகிரட் என மாறி வருகிறது இந்த சுபாஷும்,விவேகானந்தரும்,காந்தியும்,பாரதியும் பிறந்த நாடு.
  • நம் வீட்டில் இருக்கும் குப்பைகளை சுத்தம் செய்ய முடியாத நாம்தான்...நாட்டில் இருக்கும் குப்பைகள் பற்றி  குறை கூறுகிறோம்...
    ஏவனோ ஒருவன் கொடுக்கும் பணத்திற்காக விஸ்வாசமுடன் விடிய விடிய  வேலை செய்கிறோம், நம்மை 25 ஆண்டுகள் பாதுகாத்த,பணம்கொடுத்த,நாம் மீது உண்மையான அன்பை பொழிந்த,அம்மா அப்பா என்ற இரு ஜீவன்கள் ஏதேனும் சொன்னால் மட்டும்  கோபம் வருகிறது நமக்கு...நம் கோபத்தை மற்றவர்கள் மீது காட்டமல்,காட்ட தைரியம் இல்லாமல் , இவர்கள் மீது தினிக்கிறோம்.
    அதற்காக மற்றவர்கள் மீது கோபப்படுங்கள் என்று கூறவில்லை, வயதான காலத்தில் அவர்கள் நம்மிடம் எதிர்பார்ப்பது பணம் அல்லஉண்மையான பாசம் தன்... கோபம் அல்ல ஆறுதலான வார்த்தைகள் தான்...இந்தியா என்ற நாடு பணத்தால் வாழவில்லை பண்பாட்டால் வாழ்கிறது...அதைப்பாதுகாப்பது  நம் கடமை...    

    Parivazhagan         

Wednesday, 25 September 2013

My views in India today

See my(Parivazhagan) Views about "Meet up" in India today Tamil Magazine...Page 49. Issue: September 2

Saturday, 10 August 2013

GOOD NATION IN THE HANDS OF PARENTS…

Today people are forgot to teach moral ethics to their children so only lot of crimes are occurring in the society, parents don’t know the correct way that will secure their children they know about good colleges and schools to educate their wards but they didn’t teach about the moral thoughts, to their children, because they think it is duty of the school teacher. Today is the fastest world all are running for victory, so at this time it is our duty it is the society’s duty to grow its youths correctly and safely that only bring us the better and best environment even parents also not aware of the literature stories, why I am talking about the literature, because it only holds the thing what we need in our life.
Literature can talk about history, economics, politics, and science (etc) it holds all the things, and we can’t study all these but it is necessary for us to learn some important, useful stories and epics from the literature it will motivate, allow us to lead a perfect life E.g. Ramayana, Mahabharata talks about the people and how can we lead a nice life path, these epics has lots and lots of useful stories it will educate us and guide us, and what to do in life and at the same time what not to do and What is the role of a person in his family, society and country that we can learn from these epics. So like this we have lots and lots of epics in India.
So choose the correct one and learn something and follow a little bit, according to Swami Vivekananda “take only five concepts (principles) in your life and follow it”, so not even five take one good principle and follow it. First parents must know all these things, today they are not reading this, so they didn’t recommend these to their wards, It is must parents first have to learn these first. It is not students, children fault it is parent’s fault, so in future if we need a good society it is our duty to learn some good things. So who are all parents today all have the great job (i.e.) to learn something good and recommend it to their children, without a good parent no good child will be grown up, mother is the first teacher to a child. Lots of parents are working as a teacher today so their work is more; to become a good teacher it is necessary for them to learn about our history, literature, because it only teach about our country and people.
One who want to become a good teacher (or) parent (or) both, learns the history and epics of our nation. Our epic gives us lots and lots of wealth but we are not learning that, and we borrowing the useless thoughts from foreign nations, our epics have unimaginable, unbelievable, excellent stories, all have the habit of reading stories, so go and read the good ones, we are spending lots and lots of money to buy useless stories books all these have only negative ideas and, it will not help us, so we take a pledge today that ‘here after we must buy only good stories with epic background, good story books with positive thoughts about our country and religion’.
It gives you nice reading experience; it allows us to live in the path of truth and to serve the society, valuable thoughts only allow (or) lead us to live an excellent life style, so for valuable thoughts, these good epics and stories will help. It is our time to lead the country, it is our time to get the victory, it is our time to chase our goals. So it is the right time to learn the good things. If parents, teachers get the valuable knowledge then they will teach it to their children, so it can help us to survive in a good environment.
So it is necessary for all the parents to be a good teacher to their children and it is necessary for all the people to be a good citizen to their country. 

Parivazhagan
 

victory


Monday, 29 July 2013

Must Read...

Easy Way to Reduce STRESS:
1. Reading good books
2. Reading Literature (Ramayanam, Mahabharatam Etc) It teaches you the way to lead a good LIFE
3. Practicing YOGA
4. Playing games
5. Regular Exercise
6. Listening Good Peoples Talks, Motivational talks
7. Listening Melody Songs (not sad songs)
8. Reading Jokes
9. Sharing problems with parents.
Sharing problems with good friends. (Not to all)

By Parivazhagan

Sunday, 13 January 2013

A Tribute to Swami Vivekananda by Parivazhagan

http://www.youtube.com/watch?v=ueRp5EhjeSo&feature=youtu.be